webGZUK - Internetowy system zgłoszeń odpadów wielkogabarytowych do odebrania

Logo GZUK

Formularz zgłoszenia odpadów wielkogabarytowych do odebrania

Informacja
W przypadku zgłoszenia odpadów wielkogabarytowych do odebrania, pracownicy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o. będą każdorazowo kontaktować się z Państwem, celem przekazania informacji dotyczącej terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych. Informacja taka zostanie Państwu przekazana najpóźniej na jeden dzień przed planowanym odbiorem odpadów wielkogabarytowych.
Miejsce odbioru
*
v
*
v
*
Dane kontaktowe
*
*
*
*
Opis odpadów do odebrania
*
Zgoda RODO
*
Zatwierdź