GMINNY ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH KOLBUDY SP. Z O.O.

ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy


GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - Piątek
od 7:30 do 15:30


NUMERY TELEFONÓW:
(58) 301 80 14
(58) 691 00 18


E-MAIL
bok@gzuk.kolbudy.pl
Formularz zgłoszenia odpadów
wielkogabarytowych do odebrania
Informacja
W przypadku zgłoszenia odpadów wielkogabarytowych do odebrania, pracownicy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o. będą każdorazowo kontaktować się z Państwem, celem przekazania informacji dotyczącej terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych. Informacja taka zostanie Państwu przekazana najpóźniej na jeden dzień przed planowanym odbiorem odpadów wielkogabarytowych.
Miejsce odbioru
*
v
*
v
*
Dane kontaktowe
*
*
*
*
Opis odpadów do odebrania
*
Zgoda RODO
*
Zatwierdź